Geur

De vervallen Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) bevatte een bijzondere regeling over de diervoederindustrie. Deze bijzondere regeling was in 1996 gemaakt en in 1998 en 2007 gewijzigd. De NeR bestaat niet meer sinds 1 januari 2016. Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten, RUD) hebben afspraken gemaakt tussen bedrijven en RUD’s over:

  • de berekening van de geuremissie
  • welke gegevens het bedrijf bij houdt en aanlevert aan het bevoegd gezag
  • hoe het bevoegd gezag toezicht kan houden 

Binnenkort kunt u op deze website meer lezen over deze afspraken. Meer informatie kunt u alvast vinden op de website van Kenniscentrum InfoMil.