Geurnorm Diervoederindustrie

Welkom

Geur

De vervallen Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) bevatte een bijzondere regeling over de geuremissies van de diervoederindustrie. Deze bijzondere regeling was in 1996 gemaakt en in 1998 en 2007 gewijzigd. De NeR bestaat niet meer sinds 1 januari 2016. Het lokaal bevoegde gezag, de gemeente of de provincie, bepaalt nu in principe het aanvaardbaar hinderniveau dat aan een bedrijf vergund wordt. Om de vergunningverlening voor geur te harmoniseren hebben Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de regionale uitvoeringsdiensten (RUD) afspraken gemaakt over:

  • de berekening van de geuremissie
  • welke gegevens het bedrijf bij houdt en aanlevert aan het bevoegd gezag
  • hoe het bevoegd gezag toezicht kan houden

Deze afspraken hebben geen wettelijke status. Op deze website kunt u onder het menu Informatie meer lezen over deze afspraken. In het menu Werkwijze staat informatie over de manier waarop een geurrapportage opgesteld kan worden. In het menu Emissiefactoren zijn de nieuwe emissiefactoren te vinden. In het menu Modelvoorschriften zijn voorbeelden van geschikte vergunningvoorschriften opgenomen. Voor het aanvragen van een onderzoek op maat kunt u onder via het menu Keuzepakket kiezen uit verschillende opties en een offerte aanvragen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Scroll naar boven