Geurnorm Diervoederindustrie - Informatie

Berekening geuremissies

De diervoederindustrie kenmerkt zich door een zeer gevarieerd – veelal klantspecifiek – samengesteld productiepakket. Hierbij treden grote verschillen in geuremissie op tussen de verschillende productievarianten. De gebruikelijke benadering voor geuremissies bij vergunningverlening, waarbij uitgegaan wordt van de bedrijfssituatie met de hoogste geuremissie, is daarom niet toepasbaar op de geuremissies van diervoederbedrijven.

Op deze website wordt een benadering voorgesteld die uitgaat van de jaargemiddelde geuremissie per uur. De berekening kunt u vinden in het menu Werkwijze. Tegelijkertijd zijn voorschriften geformuleerd die er voor zorgen dat er geen onaanvaardbaar hoge piekemissies optreden. Deze voorschriften werken alleen bij bedrijven waarvan de maximaal mogelijke geuremissie niet meer dan een factor 5 afwijkt van de jaargemiddelde geuremissie. Bedrijven met één productielijn en een gevarieerd productiepakket kunnen hier mogelijk niet aan voldoen. Voor deze bedrijven moet bij de vergunningverlening extra aandacht besteed worden aan voorschriften ter beperking van piekemissies.

Scroll naar boven