Geurnorm Diervoederindustrie

Emissiefactoren

Met het Excel-bestand Vaststellen Emissiefactoren kunt u de emissiefactoren bepalen, afhankelijk van het voersoort, het eiwitpercentage en de meeltemperatuur. Het bestand bestaat uit de volgende tabbladen:

Toelichting

in dit tabblad wordt toegelicht welke gegevens benodigd zijn, en hoe deze dienen te worden ingevoerd op het tab blad ‘Invoer’.

Invoer en berekening

in dit tabblad kan per product het voersoort, het eiwitgehalte, de meeltemperatuur en de jaarproductie worden ingevuld. Eventueel kan de productie ook voor een perslijn gespecificeerd worden, met een productiecapaciteit in ton/uur en het aantal productie-uren per jaar. Op basis hiervan wordt bepaald:

  • De geuremissiefactor van dit product (MouE/ton = 106 ouE/ton);
  • De uuremissie van dit product;
  • De jaaremissie van dit product;
  • De procentuele bijdrage van dit product aan de totale jaaremissie.

Emissiefactoren

in dit menu is een overzicht gegeven van alle emissiefactoren.

Scroll naar boven