Geurnorm Diervoederindustrie - Informatie

Achtergrondinformatie rapporten

De emissiefactoren zijn in 2007 vastgesteld en in 2015 geëvalueerd. Buro Blauw heeft in 2013 en in 2014 aanvullende metingen uitgevoerd aan diervoersoorten met een eiwitgehalte groter dan 22% (Buro Blauw, rapport nr BL2014.7161.01-V01, juli 2014). Dit was in het kader van de evaluatie van de bijzondere regeling diervoederindustrie. De totale dataset van bestaande en aanvullende metingen bevat 60 geuremissiemetingen. Deze 60 metingen zijn gelijk verdeeld over de diervoedercategorieën en het eiwitgehalte van de diervoeders.

Met deze dataset heeft het adviesbureau Zetadec het bestaande geuremissie model statistisch herijkt. Een belangrijke conclusie is dat de geuremissiefactoren beschreven in paragraaf 4.5 van het rapport “Herziening bijzondere regeling diervoederbedrijven”, niet kloppen voor:

  • varkensvoer met een eiwitgehalte groter dan 20%
  • pluimveevoer met een eiwitgehalte groter dan 26%
  • rundveevoer met een eiwitgehalte groter dan 21%
Scroll naar boven