Geurnorm Diervoederindustrie

Werkwijze

Berekening geuremissie

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning vraagt het bedrijf een bepaalde productieomvang (t/j) aan geperste diervoeders aan. De samenstelling van het productiepakket bepaalt de geuremissie van deze aangevraagde productieomvang. Deze samenstelling is afhankelijk van de vraag uit de markt en dus niet bekend. Daarom kan bij de aanvraag van de omgevingsvergunning uitgegaan worden van een of meerdere voorbeeld productiepakketten om de geuremissie van het bedrijf te berekenen.

Dit voorbeeldpakket kan gebaseerd zijn op:

  • de gerealiseerde productie in de voorgaande jaren;
  • de aangevraagde groei van de productie;
  • een inschatting van de ontwikkeling van vraag naar diervoeders in de komende jaren. 

Het berekenen van de geuremissie per jaar (ouE/jaar) gaat als volgt:

  • Vermenigvuldig per product van het voorbeeldpakket de jaarproductie met de geuremissiefactor van dat product;
  • Tel vervolgens de emissies van alle producten op.

Een voorbeeld van de berekeningen van de geuremissie staat in de onderstaande tabel. In dit voorbeeld zijn willekeurige getallen gebruikt.

Berekening van de geuremissie per jaar voor een voorbeeld productiepakket

In dit voorbeeld productiepakket wordt voor een aangevraagde productie van 260.000 ton per jaar geperste diervoeders een jaaremissie berekend van 5.450*109 ouE/j. De jaargemiddelde geuremissie per uur (ouE/uur) volgt dan uit de jaarlijkse geuremissie en de bedrijfsduur (uur/jaar). Bij een bedrijfstijd van 7.000 u/j, wordt voor het rekenvoorbeeld in de tabel een jaargemiddelde geuremissie per uur berekend van: 5.450*109/7.000 = 779*106 ouE/u.

VoersoortEiwit gehalteMeel temperatuurGeuremissie factorJaar productieJaar emissie
[gew. %][°C][106 ouE/t][t/j][106 ouE/j]
Varken12,0%537,520.000150.000
Varken17,0%5825,320.000506.000
Varken22,0%6314,520.000290.000
Varken27,0%683,720.00074.000
Varken29,5%784,920.00098.000
Pluimvee14,5%539,420.000188.000
Pluimvee19,5%6319,120.000382.000
Pluimvee24,5%73121,920.0002.438.000
Pluimvee39,5%782,420.00048.000
Rundvee14,5%5312,120.000242.000
Rundvee19,5%6322,920.000458.000
Rundvee24,5%7318,320.000366.000
Rundvee27,0%7810,520.000210.000
Totaal260.0005.450.000

Berekening geurbelasting

Het Nieuw Nationaal model kan op basis van de geuremissie de geurbelasting (geurimmissie) in de omgeving berekenen. De uitkomst is een geurbelasting met de eenheid ouE/m3 als percentielwaarde. De jaargemiddelde geuremissie per uur kan hierbij als constante geuremissie gedurende de bedrijfstijd worden ingevoerd. Het geurberekening moet voldoen aan de NTA 9065 Meten en rekenen geur. Dit volgt uit artikel 2.7a lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Scroll naar boven