Geurnorm Diervoederindustrie - Informatie

Geurgevoelig object

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verwijst voor de definitie van het geurgevoelig object naar de Wet geurhinder en veehouderijen.

Het bevoegd gezag moet deze definitie aanhouden om te bepalen wat een geurgevoelig object is. Wel bepaalt het bevoegd gezag zelf welke mate van geurhinder zij als aanvaardbaar beschouwen. Bijvoorbeeld, het bevoegd gezag kan op een bedrijventerrein een lager niveau van bescherming als aanvaardbaar beschouwen dan voor een woonwijk.

Scroll naar boven