Emissiefactoren

Met het Excel-bestand kunt u de emissiefactoren bepalen, afhankelijk van het voersoort, het eiwitpercentage en de meeltemperatuur. Het bestand bestaat uit de volgende tabbladen:

 1. Toelichting: in dit tabblad wordt toegelicht welke gegevens benodigd zijn, en hoe deze dienen te worden ingevoerd op het tab blad ‘Invoer’.
 2. Invoer en berekening: in dit tabblad kan per product het voersoort, het eiwitgehalte, de meeltemperatuur en de jaarproductie worden ingevuld. Eventueel kan de productie ook voor een perslijn gespecificeerd worden, met een productiecapaciteit in ton/uur en het aantal productie-uren per jaar. Op basis hiervan wordt bepaald:
  • De geuremissiefactor van dit product (MouE/ton = 106 ouE/ton);
  • De uuremissie van dit product;
  • De jaaremissie van dit product;
  • De procentuele bijdrage van dit product aan de totale jaaremissie.
 3. Emissiefactoren: in dit menu is een overzicht gegeven van alle emissiefactoren.