Links

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)
Als brancheorganisatie van de diervoederindustrie behartigt Nevedi de collectieve belangen van de Nederlandse diervoederindustrie. Ruim 100 diervoederbedrijven en voerleveranciers zijn bij Nevedi aangesloten. 

Kenniscentrum InfoMil
Al sinds 1995 is Kenniscentrum InfoMil het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Actueel, praktisch en onafhankelijk. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en uitvoering.

Lokaal geurbeleid 
In verschillende gebieden wordt verschillend invulling gegeven aan het Nederlands geurbeleid. Verschillende provincies hebben een eigen geurbeleid, waarbij onder meer het aanvaardbaar hinderniveau kan variëren.