Werkwijze

Berekening geuremissie
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning vraagt het bedrijf een bepaalde productieomvang (t/j) aan geperste diervoeders aan. De samenstelling van het productiepakket bepaalt de geuremissie van deze aangevraagde productieomvang. Deze samenstelling is afhankelijk van de vraag uit de markt en dus niet bekend. Daarom kan bij de aanvraag van de omgevingsvergunning uitgegaan worden van een of meerdere voorbeeld productiepakketten om de geuremissie van het bedrijf te berekenen. Dit voorbeeldpakket kan gebaseerd zijn op:

  • de gerealiseerde productie in de voorgaande jaren;
  • de aangevraagde groei van de productie;
  • een inschatting van de ontwikkeling van vraag naar diervoeders in de komende jaren. 

Het berekenen van de geuremissie per jaar (ouE/jaar) gaat als volgt:

  • Vermenigvuldig per product van het voorbeeldpakket de jaarproductie met de geuremissiefactor van dat product;
  • Tel vervolgens de emissies van alle producten op.

Een voorbeeld van de berekeningen van de geuremissie staat in de onderstaande tabel. In dit voorbeeld zijn willekeurige getallen gebruikt.

Berekening van de geuremissie per jaar voor een voorbeeld productiepakket

Voersoort

Eiwitgehalte

Meeltemperatuur

Geuremissiefactor

Jaarproductie

Jaaremissie

 

[gew. %]

[°C]

[106 ouE/t]

[t/j]

[106 ouE/j]

Varken

12,0%

53

7,5

20.000

150.000

Varken

17,0%

58

25,3

20.000

506.000

Varken

22,0%

63

14,5

20.000

290.000

Varken

27,0%

68

3,7

20.000

74.000

Varken

29,5%

78

4,9

20.000

98.000

Pluimvee

14,5%

53

9,4

20.000

188.000

Pluimvee

19,5%

63

19,1

20.000

382.000

Pluimvee

24,5%

73

121,9

20.000

2.438.000

Pluimvee

39,5%

78

2,4

20.000

48.000

Rundvee

14,5%

53

12,1

20.000

242.000

Rundvee

19,5%

63

22,9

20.000

458.000

Rundvee

24,5%

73

18,3

20.000

366.000

Rundvee

27,0%

78

10,5

20.000

210.000

Totaal

     

260.000

5.450.000


In dit voorbeeld productiepakket wordt voor een aangevraagde productie van 260.000 ton per jaar geperste diervoeders een jaaremissie berekend van 5.450*109 ouE/j. De jaargemiddelde geuremissie per uur (ouE/uur) volgt dan uit de jaarlijkse geuremissie en de bedrijfsduur (uur/jaar). Bij een bedrijfstijd van 7.000 u/j, wordt voor het rekenvoorbeeld in de tabel een jaargemiddelde geuremissie per uur berekend van: 5.450*109/7.000 = 779*106 ouE/u.

Berekening geurbelasting
Het Nieuw Nationaal model kan op basis van de geuremissie de geurbelasting (geurimmissie) in de omgeving berekenen. De uitkomst is een geurbelasting met de eenheid ouE/m3 als percentielwaarde. De jaargemiddelde geuremissie per uur kan hierbij als constante geuremissie gedurende de bedrijfstijd worden ingevoerd. Het geurberekening moet voldoen aan de NTA 9065 Meten en rekenen geur. Dit volgt uit artikel 2.7a lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.